O NÁS

 

REHABILITAČNÍ SLUŽBY

Ortopedie a rehabilitace MUDr. Luboš Kunovský

Jsme nestátní zdravotnické zařízení. Zabýváme se diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového aparátu. Poskytujeme komplexní péči pro děti i dospělé klienty.

Terapie je možná na základě lékařského poukazu (máme uzavřeny smlouvy s většinou zdravotních pojišťoven), stejně tak i bez doporučení lékaře - za přímou platbu. Bez doporučení objednáváme do jednoho týdne.

Jsme součástí ortopedické praxe MUDr. Luboše Kunovského.

NÁŠ TÝM

Základ našeho rehabilitačního kolektivu tvoří vysokoškolsky vzdělaní odborníci, kteří se pravidelně účastní školení v nejnovějších metodikách. Nepostradatelnou součástí jsou také zkušené zdravotní sestry.

Mgr. Veronika Kunovská, fyzioterapeut

14 let praxe v oboru. Veronika se zabývá komplexní rehabilitací dětí i dospělých pacientů. U dospělé populace řeší převážně funkční poruchy pohybového aparátu, stavy po úrazech a operacích nebo také neurologická onemocnění. S dětmi pracuje na korekci vadného držení těla, skolióz, poruch motorického vývoje apod.

Vystudovala magisterský studijní program fyzioterapie na FTVS Univerzity Karlovy v Praze. Zkušenosti získala v centru komplexní rehabilitace Rehaland a ve fyzioterapeutickém centru Therapy Point, oboje v Praze. Od roku 2014 je naším zaměstnancem.

Absolvované kurzy a získané certifikáty:

 • Diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému
 • Léčebné postupy dle metody L. Mojžíšové 
 • Diagnostika a terapie postizometrické relaxace, měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů
 • Stabilizace páteře
 • Reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie (reflexní terapie dle prof. Vojty)
 • Senzomotorická stimulace I. a II.
 • Základy terapie dle R. Brunkow
 • Terapeutické využití kinesiotapu
 • Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční inhibice

Bc. Karolína Novotná, fyzioterapeut

Karolína pracuje převážně s dospělými pacienty. Zabývá se komplexní rehabilitací pohybového aparátu se zaměřením především na funkční poruchy, stavy po úrazech a operacích.

Je absolventkou fyzioterapie na Západočeské univerzitě v Plzni. Působí také jako fyzioterapeutka fotbalového klubu FC MAS Táborsko.

Od roku 2022 je zaměstnancem Rehabilitace MUDr. L. Kunovského v Táboře.

Absolvované kurzy a získané certifikáty:

 • Mobilizace
 • Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi
 • Kurz tejpování
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému
 • Senzomotorická stimulace a stabilizace pohybového systému

Radmila Kunovská, zdravotní sestra

Věra Šimánková, zdravotní sestra

Vytvořte si webové stránky zdarma!